BALJEVAC

Lovačko udruženje "Baljevac", sa sedištem u istoimenom mestu u opštini Raška, gazduje lovištem "Jošanica" ukupne površine 25.963 ha, od čega lovne površine obuhvataju 24.123 ha.
Udruženje ima 155 aktivnih članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Jošanica" su srna, divlja svinja, zec, fazan, poljska jarebica i jarebica kamenjarka.
Lovište ima sledeće lovne objekte: stabilnu čeku, 7 čeka na drvetu, 2 hranilišta za srne, 10 hranilišta za fazane i jarebice, 6 solišta i dva prihvatilišta za fazančiće površine 0,10 ha.
Udruženje poseduje 3 lovačke kuće površine 25 m2.
Stručna služba ima upravnika lovišta i lovočuvara, kojima pomaže 10 lovočvara volontera u lovačkim sekcijama.
Lovni turizam nije razvijen.


Adresa Lovačkog udruženja "Baljevac":
36344, ul. JNA br. 41
kontakt telefon: 036/ 831-244 i 036/ 79-098