BRUS

Lovačko udruženje "Kopaonik" sa sedištem u Brusu, gazduje lovištem "Kopaonik" ukupne površine 55.986 ha, od čega lovne površine obuhvataju 52.386 ha.
Udruženje ima 240 aktivnih članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 7 stabilnih čeka, 25 čeka na drvetu, 16 hranilišta za srneću divljač, 16 hranilišta za fazane i jarebice, 8 solišta i prihvatilište za fazančiće površine 0,3 ha.
Udruženje poseduje lovište u ogradi površine 13.72 ha i lovački dom korisne površine 30 m2.
Stručna služba ima upravnika lovišta i dva lovočuvara kojima pomažu 22 lovočuvara volontera.
Lovačko udruženje organizuje već dvadesetak godina manifestaciju "Kopaonički vuk", tokom zimskih meseci.

Adresa Lovačkog udruženja "Kopaonik":
37220 Brus, ul. Nosioca albanske spomenice br. 1
kontakt telefon: 037/825-044