ĆIĆEVAC

Lovačko udruženje "Hajduk Veljko", sa sedištem u Ćićevcu, gazduje lovištem "Mojsinjske planine" ukupne površine 12.370 ha, od čega lovne površine obuhvataju 11.203 ha.
Udruženje ima 264 aktivna člana.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Mojsinjske planine" su srna, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 10 stabilnih čeka, 18 čeka na drvetu, 8 hranilišta za srneću divljač, 26 solišta i dva prihvatilišta za fazanske piliće površine 8 ha.
Udruženje poseduje lovački dom korisne površine 40 m2 i 27,87 ha zemlje.
Stručna služba ima upravnika lovišta, stručno lice i lovočuvara.
Lovni turizam nije razvijen.

Adresa Lovačkog udruženja "Hajduk Veljko":
37210 Ćićevac, ul. Karađorđeva bb
kontakt telefon: 037/811-944