KRALJEVO

Lovačko udruženje "Kraljevo" gazduje lovištem "Ibar" ukupne površine 77.305 ha, od čega lovne površine obuhvataju 50.000 ha.
Udruženje ima 1286 aktivnih članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Ibar" su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 3 stabilne čeke, čeku na drvetu, 5 hranilišta za srne, 110 hranilišta za fazane i poljske jarebice i 36 prihvatilišta za fazančiće ukupne površine 7,2 ha.
Udruženje poseduje fazaneriju sa volijerama površine 1,6 ha, lovački dom korisne površine 60 m2, 4 lovačke kuće površine 200 m2 i 1,6 ha zemlje.
Stručna služba ima upravnika lovišta -stručno lice, 2 lovočuvara, administrativnog radnika i fazaneristu.Lovačko udruženje "Kraljevo", pored lovišta "Ibar" gazduje i lovištem "Studenica" ukupne površine 34.934 ha, od čega lovne površine obuhvataju 25.000 ha.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 2 stabilne čeke, čeku na drvetu, 3 hranilišta za srne, 7 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 4 solišta i prihvatilište za fazančiće površine 0,05 ha.
Ista stručna služba obavlja poslove u oba lovišta.
Lovni turizam nije razvijen.

Adresa Lovačkog udruženja "Kraljevo":
36000 Kraljevo, ul. Oktobarskih žrtava br. 37
kontakt telefon: 036/232-935