KRUŠEVAC

Lovačko udruženje "Kruševac", sa sedištem u istoimenom gradu, gazduje lovištem "Rasina" ukupne površine 70.052 ha, od čega lovne površine obuhvataju 64.132 ha.
Udruženje ima 1804 aktivna člana.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Rasina" su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 2 stabilne čeke, 20 čeka na drvetu, 7 hranilišta za srneću divljač, 400 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 15 solišta i 3 prihvatilišta za fazančiće površine 0,03 ha.
Udruženje poseduje lovačku kuću korisne površine 24 m2.
Stručna služba ima upravnika lovišta -stručno lice i 4 lovočuvara kojima pomažu 64 lovočuvara volontera.
Lovni turizam nije razvijen.

Adresa Lovačkog udruženja "Kruševac":
37000 Kruševac, ul. Hajduk Veljkova br. 5
kontakt telefon: 037/26-991