NOVI PAZAR

Lovačko udruženje "Lovac" sa sedištem u Novom Pazaru, gazduje lovištem "Rogozna" ukupne površine 74.253 ha, od čega lovne površine obuhvataju 67.700 ha.
Udruženje ima 729 članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu su srna, divlja svinja, zec, fazan, poljska jarebica i jarebica kamenjarka.
Udruženje ima 2 lovačka doma korisne površine 222 m2.
Stručna služba ima upravnika lovišta -stručno lice i 2 lovočuvara, kojima pomaže 5 lovočuvara volontera.
Lovni turizam nije razvijen.

Adresa Lovačkog udruženja "Lovac":
36300 Novi Pazar, ul. 7 juli b.b.
kontakt telefon: 020/ 23-381 i 063/ 8176-646