Nacionalni park Fruška gora

Izdignuta poput zelenog ostrva iznad pitome Vojvodine, Fruška gora obuhvata prostor nacionalnog parka površine 25.525 ha.
Blage padine, stoletne šume hrasta kitnjaka i belog graba, koje obuhvataju oko 90% parka, čuveno vinogorje i stari manastiri privlače pažnju kako izletnika, ljubitelja prirode, tako i naučnika.
U flori Fruške gore zabeleženo je preko 1.400 vrsta. Od toga se izdvajaju vrste reliktnog i endemičnog karaktera: lovorasti jermičak, gorocvet, niska perunika ili preko 20 vrsta iz porodice orhideja.
Ovaj prostor pruža gostoprimstvo predstavnicima više od 200 vrsta ptica, kao što su orao krstaš, patuljasti orao, detlić, siva stenica i mnoge druge.
U svetu životinja ovde se sreću retki sisari poput divlje mačke, jazavca, kune zlatice i mnoge vrste slepih miševa.
Po obodu parka smešteno je 17 pravoslavnih manastira izgrađenih krajem 15. i tokom 16. veka. Ovi manastirski kompleksi, većinom su obnovljeni u 18. veku i čine jedinstvenu kulturno istorijsku celinu srpske barokne umetnosti, čija je duhovna i edukativno turistička uloga od izuzetnog značaja.

Adresa Nacionalnog parka Fruška gora:
21208 Sremska Kamenica, ul. Zmajev trg br. 1
kontakt telefon: 021/ 463-666 i 021/ 463-667
fax: 021/ 462-662
web site: http://www.npfruskagora.co.rs