Nacionalni park Šar-planina

Na krajnjem jugu Srbije duž granice sa Makedonijom, prostire se Nacionalni park Šar planina na površini od 39.000 ha.
Šar planina objedinjuje oko 2.000 biljnih vrsta i 20 lokalnih, šarskih endemita, među kojima su najpoznatiji natalijina ramonda, molika, munika i makedonski hrast.
Sa 147 vrsta leptira, Šar-planina je najbogatije područje Evrope, a sa preko 200 vrsta ptica (orao bradan, beloglavi sup, suri orao, tetreb), ona je stecište 60% ornitofaune Srbije i Crne Gore. Na nepreglednim prostranstvima Šar-planine, mogu se videti endemične i reliktne vrste sitnih glodara, kao što su dinarska voluharica, kuna zlatica, kuna belica, vidra ali i divlja mačka, ris, medved i divokoza.
Sa brojnim glacijalnim jezerima i raznovrsnim oblicima glacijalnog reljefa, Šar planina predstavlja pravi muzej glacijalnog reljefa pod otvorenim nebom.

Bogato kulturno istorijsko nasleđe predstavljaju 34 srednjevekovne crkve i manastiri, poput manastira Sv. Petra Koriskog iz 13. veka i manastira Sv. Arhangela iz 15. veka, nadomak Prizrena, a turistima je do 1999. godine bio na raspolaganju ski centar na Brezovici.
Nacionalni park Šar planina se nalazi na teritoriji AP Kosovo i Metohija koja je pod upravom UNMIK.

Adresa Nacionalnog parka Šar-planina:
Nacionalni park Šar-planina, 38230 Štrpce
kontakt telefon: 0290/ 70-23