RAŠKA

Lovačko udruženje "Raška", sa sedištem u Raškoj, gazduje lovištem ukupne površine 21.630 ha, od čega lovne površine obuhvataju 20.169 ha.
Udruženje ima 172 aktivna člana.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu su zec, fazan, poljska jarebica i jarebica kamenjarka.
Od lovnih objekata u lovištu je u funkciji prihvatilište za fazančiće površine 0,30 ha.
Udruženje poseduje lovački dom korisne površine 58 m2.
Stručna služba ima lovočuvara kome pomažu 2 lovočuvara volontera.
Lovni turizam nije razvijen.

Adresa Lovačkog udruženja "Raška":
36350 Raška, ul. Predraga Vilimonovića br. 25
kontakt telefon: 036/ 736-432