TRSTENIK

Lovačko udruženje "Radoslav Brkić Boža", sa sedištem u Trsteniku, gazduje lovištem "Dubička reka" ukupne površine 44.674 ha, od čega lovne površine obuhvataju 41.287 ha.
Udruženje ima 1443 aktivna člana.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Dubička reka" su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 10 stabilnih čeka, 4 čeke na drvetu, 32 hranilišta za krupnu divljač, 380 hranilišta za sitnu divljač, 60 solišta i 9 prihvatilišta za fazančiće ukupne površine 0,36 ha.
Udruženje poseduje fazaneriju na površini 0,10 ha, ograđeno lovište površine 9 ha i 12 lovačkih kuća ukupne površine 280 m2.
Stručna služba ima upravnika lovišta -stručno lice i lovočuvara.
Lovni turizam nije razvijen.

Adresa Lovačkog udruženja "Trstenik":
37240 Trstenik, ul. Dr. Milunovića br. 10
kontakt telefon: 037/714-776