VARVARIN

Lovačko udruženje "Juhor", sa sedištem u Varvarinu, gazduje lovištem "Zelenik" ukupne površine 23.469 ha, od čega lovne površine obuhvataju 21.500 ha.
Udruženje ima 619 aktivnih članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Zelenik" su srna, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 12 stabilnih čeka, 11 hranilišta za srneću divljač, 90 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 11 solišta i 5 prihvatilišta za fazančiće površine 0,8 ha.
Stručna služba ima upravnika lovišta -stručno lice i lovočuvara, kojima pomaže 20 lovočuvara volontera u lovačkim sekcijama.
Lovni turizam nije razvijen.

Adresa Lovačkog udruženja "Juhor":
37260 Varvarin, ul. Slobode b.b.