IstorijatclanicePravna regulativaKako postati lovacLovna evidencijaSaopstenjaLovni turizamLovacka stampaLiteraturaFilmska produkcijaLovacka opremaLov u umetnosti

Lovački savez Srbije

Lovačka biblioteka


LSS je član CIC


LSS je član FACE

Izdvojili smo za Vas

"Nema ničega što bi bilo vrednije proučiti, nego što je priroda."Nikola Tesla

Dobar pogled na Srbiju predstavlja priču o Srbiji, njenim prirodnim lepotama, kao i ekološkoj svesti njenih žitelja.

Dobar pogled na Srbiju
Sonja Petrović Obradović

" Voleti, a ne preduzeti ništa, veliki je greh čoveka, najčešće činjen prema prirodi. Oni posebni, odabrani, čiju ličnost krasi hrabrost, odlučnost i preduzimljivost - lovci, nisu skloni takvim iskušenjima. Iskrenu ljubav prema prirodi, u njenoj ukupnoj punoći, iskazuju na bezbroj načina. Norme i običaji kojih se lovci pridržavaju detaljno su predstavljeni u knjizi. Čuvajući svaku travku, žbun, šikaru i drvo, brinući o postojanju svakog insekta, ribe, vodozemca, gmizavca, pernate divljači, pasa i drugih životinja, kao i ukupnoj čistoti prirode, iznalaženjem načina opstanka mnogih ugroženih vrsta, lovci su, bili i posle svega ostali - čuvari naše budućnosti.

Sledeći činjenicu da je osnovni postulat XXI veka povratak čoveka prirodi, u knjizi je opisan i prikazan deo prirodnih lepota Srbije, koji je sve češće nedostupan i nepravedno zanemaren. Direktni i indirektni tragovi mnogobrojnih ljudskih aktivnosti ili samo prisustvo čoveka u prirodi, nema nužno negativan uticaj. Naprotiv, sve je veći broj onih koji nesebičnim zalaganjima pokušavaju prosečnog urbanog čoveka približiti iskonskom i očuvati autentičnost prostora Srbije.

Tome dodata, potreba čoveka za predhodnim detaljnim poznavanjem svega što bi mogao voleti, dovoljan su motiv i razlog postojanja ove knjige...", poruka je autorke knjige.

Tehnički podaci o knjizi:
Format: 240x318 mm, 415 kolornih stranica sa oko 1500 fotografija i 30-ak geografskih karata, svrstano u 13 poglavlja.


Knjigu možete poručiti posredstvom sledećih telefona: 011/3442-467 i 063/ 822-3221, kao i na e-mail: posonja@gmail.com

 

Golija
Ekološko-turistička studija
sa programskom osnovom

Dr Stevan Nikolić

Knjiga o Goliji je prva, jedinstveno obrađena studija o regionalnom prostoru planinskog područja Golije. Ona je predstavljena kao jedna od tri najznačajnije planine Srbije, poznate naročito po bogatstvu šuma, voda, livada i planinskih pejzaža, turističkih i lovnih potencijala, kulturnog nasleđa, zbog kojih je i zaštićena kao park prirode Golija.
Ova naučno stručna monografija, ekološko-turistička studija sa programskom osnovom, autora dr Stevana Nikolića, izašla je iz štampe početkom 2014. godine.

Knjiga ima 176 strana, bogato je ilustrovana sa 33 kolor fotografije i priloženom tematskom kartom. Izdavač knjige je Srpsko geografsko društvo, a njeno izdavanje sufinansirali su Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, JP Srbijašume i opština Ivanjica.

Knjigu možete poručiti posredstvom sledećih telefona: 011/ 2459-590 i 064/360-4884, direktno od autora ili Srpskog geografskog društva 011/218-4065.

Jastreb na ruci Umetnost sokolarenja
Milenko Aćimović - Aćim

"Većina lepih stvari u našem životu desi se sasvim slučajno. Kasnije smo zahvalni slučajnosti što nam je ulepšala bar neki deo života, a možda ga čak i trajno promenila.
Sokolarstvo! Sport vitezova i plemića!...donelo mi je puno radosti, mnogo toga novog sam naučio, upoznao puno interesantnih ljudi...ja nikad nisam prestao da sanjam o jastrebu ili sokolu na ruci. Nisam znao gde da nabavim pticu, kako da je treniram, kome za pomoć da se obratim...da li taj sport uopšte postoji u Srbiji?
Ova knjiga je o radu sa jastrebom, (austringer je stari naziv za sokolara koji radi samo sa jastrebom).
Nadam se, da će bar neko, od onih koji pročitaju knjigu, odlučiti da se bavi sokolarstvom...",
poruka je autora knjige.

Knjigu možete poručiti posredstvom sledećih telefona: 011/ 8066-640; 063/ 7769-387, kao i na e-mail: acimwing@gmail.com

 


"Govoreći o lovištima interesantno je primetiti da su ona najviše napredovala tamo gde su i političari bili lovci...Tito je u znak priznanja i poštovanja i kao državnik i kao lovac puške dobijao na poklon od najistaknutijih državnika tog vremena, od kojih navodim samo neke: Vinston Čerčil, Aldo Moro, Džavaharal Nehru, Leonid Brežnjev...Mnogi od njih ostavili su dubok trag u svetskoj istoriji. Na ovom primeru možda se najbolje vidi veza između lova i politike,"
opisuje vreme i običaje jednog vremena autor.

tito lov politika

Tito -lov-politika
Danilo Todorović

 

Ovo je svojevrsna priča o ličnostima koje su obeležile jednu epohu, posmatrano kroz prizmu lovačkih događaja. 

O autentičnim opisima karakternih osobina Balkanaca, posebno kroz odnose ispoljene u lovu tadašnjih političara sa Titom, nepristrasno i objektivno autor govori kao učesnik svih događaja  opisanih u knjizi.

Kao dugogodišnji direktor  lovnog gazdinstva „Jelen“  gdin Danilo Todorović je u knjizi predstavio  do sada neobjavljene autentične fotografije koje pokazuju da je i u lovu postojala politička hijerarhija. Kroz knjigu, uz mnoge svetske državnike tog perioda, prolazi plejada domaćih političara - Edvard Kardelj, Aleksandar Ranković, Stane Dolanc, Vladimir Bakarić, Svetozar Vukmanović...
U životu bivšeg jugoslovenskog predsednika, Josipa Broza Tita, lov je, skoro opsesivno, zauzimao centralno mesto. Ne samo kao hobi i predah od državničkih i partijskih obaveza, lovišta su često bila mesta važnih sastanaka na kojima su donošene sudbinske odluke.
Uz istorijsko-dokumentarnu i književnu vrednost, delo afirmiše lov i lovstvo kao privrednu granu.

Tito - lov - politika nije samo memoarska priča već i autentično svedočanstvo o vremenu i ljudima, Brozu kao lovcu i sabesedniku, o lovcima i lovini, o politici i moralu.

Tehnički podaci o knjizi:
Format: 148x230 mm, 305 stranica sa fotografijama.

Knjigu možete poručiti posredstvom telefona: 011/30-60-580, 011/30-60-578, kao i na
email:lovac@beotel.rs

Veština lova
in memoriam
dr Zlatko Spasić
( 1954. - 2013.)

 

Autro knjige, dr Zlatko Spasić, je pre svega svoja lična iskustva stečena tokom dugogodišnjeg bavljenja lovom i lovstvom znalački ukomponovao, vodeći čitaoca kroz priču o istorijatu lova, o lovstvu kod nas, o staništima i ponašanju divljači, o tragovima divljači, maskiranju u lovu, vrstama i načinima lova, lovačkom oružju, municiji i opremi, na kraju prilažući lovački kodeks i rečnik. Mnoštvo fotografija, skica i tabelarnih pregleda čini ovo enciklopedijsko izdanje atraktivni štivom i vredim poklonom za sve prirodnjake, bilo da su početnici ili veterani lova. Format knjige je 30x20 cm, u tvrdom povezu.Knjigu možete poručiti posredstvom telefona: 065/58-20-003, kao i na e-mail: ilija.srebro@gmail.com

"Hvala srpskom seljaku i neka mu Bog podari bogatu žetvu. Bogatstvo jarebica na ovim terenima svrstava vas u evropski vrh. Zapravo, vi ste na vrhu, a svi drugi moraće da se potrude." Karlo Karadore

Poljska jarebica, prijatelj polja
Nebojša A. Stojanović

Uzgajanje, ishrana i lov poljske jarebice, bili su svojevremeno kičma lovstva u mnogim evropskim zemljama. Danas je smanjena brojnost poljske jarebice pitanje koje razmatraju lovni stručnjaci u celoj Evropi, ali još uvek nemamo jedinstveno rešenje.

Autor ove celovite monografije posvećene jarebici, Nebojša A. Stojanović, naglašava ekološka pitanja, analizira zahteve jarebice u pogledu životne sredine, opisuje podvrste i njihove biološke karakteristike, a posebno značajno poglavlje govori o etologiji -ponašanju jarebica i predstavlja jedinstven materijal zasnovan na praktičnim iskustvima autora, koji je imao prilike da ih stekne na primeru jake prirodne populacije juga Srbije, koja je obogaćivana jarebicama iz veštaškog uzgoja. Knjiga vodi ka upoznavanju biologije vrste i tehnologije veštačkog uzgoja i sadrži detaljna uputstva primenjiva u praktičnom radu na uzgoju i održivom korišćenju populacija jarebice poljske.

Ovo je knjiga o našoj prirodnoj baštini i vrednom bogatstvu koje treba sačuvati, a ne samo važan dodatak stručnoj literaturi. Zato je osim lovcima, lovnim stručnjacima i praktičarima, preporučujemo svim poklonicima prirode.

Tehnički podaci o knjizi:
Format: 176x250 mm, 236 stranice sa ilustracijama i fotografijama.

Knjigu možete poručiti posredstvom telefona: 060/304- 9003, 064/1911-817, 027/325-008, kao i na
email:nesaastojanovic@gmail.com

 

Velika ilustrovana
ENCIKLOPEDIJA LOVSTVA,
I deo

"Enciklopedija lovstva sadrži sve najvažnije oblike delatnosti usmerenih ka moralnom i ekonomskom sređivanju odnosa između ljudi i divljači. Materijal je, iz praktičnih razloga, razvrstan na deset osnovnih grana, odabranih po naučnom i stručnom principu, tako da čitalac može da ih sagleda pojedinačno, ali i kao sastavni deo celine -lovstva, kao nauke o divljači, njenom očuvanju, gajenju i korišćenju. Enciklopedija je namenjena lovcima i radnicima u lovačkim udruženjima i organizacijama koje se bave lovstvom, ali takođe i svim dragim prijateljima prirode i divljači. Priroda, kao što se svakodnevno uveravamo,ne poznaje nikakve granice, a Šekspir veli da priroda najbolje uči životinje kako će da upoznaju svoje prijatelje. Mnoge vrste divljači su ugrožene, a neke od njih su na granici nestanka. Savesni lovci, koji su lov usvojili kao sportsku granu, uvažavaju sadašnju situaciju, pridržavaju se lovačke etike, poštuju zakone i propise i pomažu napore lovačkih organizacija, da se očuvaju fondovi divljači.

Knjigu možete poručiti posredstvom telefona: 065/58-20-003, kao i na e-mail ilija.srebro@gmail.com

 

 

Velika ilustrovana
ENCIKLOPEDIJA LOVSTVA,
II deo

Obično se kaže da što više čitaš više znaš, a što više znaš više vidiš. Iskusnim lovcima i radnicima u lovstvu je poznato da ukoliko lovac bolje poznaje divljač, utoliko je više ceni kao jedinku, vrstu i prirodno bogatstvo države. U lovu je to mnogo puta potvrđeno, a isto tako i u situacijama kada divljači treba priteći u pomoć -u vreme poplava, visokog snega, zimske oskudice hrane i dr.Jasno je da poznavanje divljači doprinosi jačanju odgovornosti čoveka prema divljači. Mnoge vrste divljači, posebno među pticama, liče jedna na drugu i treba dobro poznavati njihove odlike da bi se raspoznala vrsta o kojoj se radi. U ovoj enciklopediji čitalac će naći opise za svaku vrstu naše lovne divljači, a prikazana je i većina ostalih vrsta -ukupno 169 dlakave i 490 pernate. Opisi su dopunjeni velikim brojem slika u boji i drugim, što će korisniku knjige pomoći da brže i bolje raspozna vrstu za koju je zainteresovan. U drugom tomu enciklopedije prikazani su načini korišćenja divljači i aktivnosti lovaca i drugih prijatelja prirode i divljači -književnika, slikara, vajara i drugih koji su svojim umetničkim delima iskazali ljubav prema prirodi...", (iz uvoda grupe autora).

Knjigu možete poručiti posredstvom telefona: 065/58-20-003, kao i na e-mail: ilija.srebro@gmail.com

 

Vučji pesak
Mr Jovan Bradvarović

"...od davnina, ljudi su prema vuku gajili strahopoštovanje...od njegove "natprirodne snage" i "krvoločnosti"...ova "lukava zver, što dlaku menja, a ćud nikada", pokazala je izuzetnu prilagodljivost i uprkos svemu i dalje opstaje u čovekovoj blizini...knjiga je podeljena u tri dela...prvi se odnosi na opštu biologiju vrste, u drugom se vrednuje ekološki status vuka, a u trećem je problematika vuka tretirana sa lovno-istorijskog aspekta...cilj knjige je da predloži adekvatnu strategiju upravljanja populacijom vuka na području Deliblatske peščare...kao glavni predator na prostoru Deliblatske peščare, banatski vuk ima ogromnu ulogu i uticaj na brojnost populacija glavnih vrsta divljači...zahvaljujući savremenim ekološkim shvatanjima, došlo se do stava da ni jedno živo biće na Zemlji ne može da bude suvišno...mesožderi i biljojedi, predatori i njihov plen, čine u ekološkom sistemu nedeljivu celinu...", (iz uvoda autora).

Knjigu možete poručiti na e-mail adresi: hunter1@ptt.rs
 

Jelen
(Cervus elaphus L.)
Mr Vojimir Novaković

"...prva publikacija o jelenu kod nas...plod dugogodišnjeg istraživačkog rada i posmatranja divljači...celokupni životni ciklus jelena pretočen u monografiju...u nju sam utkao sva svoja znanja, iskustva i brižljivo sakupljane i statistički obrađene podatke, kao i saznanja ekipe vrsnih lovnih stručnjaka...Kroz ovu knjigu osetićete ljubav prema prirodi i divljači, koju je u meni, još kao desetogodišnjem dečaku, probudio moj otac i koju ja želim da prenesem na vas...", poruka je autora knjige.

Knjigu možete poručiti posredstvom sledećih telefona: 011/ 351-09-17; 032/ 5808-198;
064/ 81-55-036, kao i na e-mail: nesalov@gmail.com
 

Suri orao
(Aquila chrysaetos)
Golden Eagle

Bratislav Grubač

Zašto je kod mnogih drevnih naroda i civilizacija suri orao oličenje najvećih božanstava i vrednosti -Sunca, Boga, Slobode, Snage i Mudrosti?
Zašto je za ornitologe suri orao simbol lepote i bogatstva divljeg sveta, simbol "trijumfa života" na zemlji?
Uz obilje lepih fotografija, pronađite odgovor na ova pitanja!

"Pred vama je monografija o Surom orlu...vrsnog ornitologa -izuzetnog poznavaoca ptica grabljivica. Rečju i slikom autor vrlo živo dočarava život ovog gospodara visina, stanovnika krševa i nedostupnih litica, a neke tajne prirode vezane za život i ponašanje surog orla čini dostupnim široj čitalačkoj publici...suri orao spada u grupu ugroženih životinjskih vrsta...nalazi se na Crvenoj listi faune Sveta, Evrope i Srbije...brojnost populacije u Srbiji svela se, prema autoru, na 40-50 parova...", (reč izdavača).

 

Tetreb
Mr Jovan Bradvarović

"...svojim tematskim celinama koje obuhvataju sadašnje stanje, mogućnosti eksperimentalne proizvodnje i reintrodukcije Velikog tetreba (Tetrao urogallus L.) u Srbiji, potpuno obrađuje i povezuje saznanja o ovoj vrsti, nudeći čitaocu na popularan, ali i stručan način, uvid u savremenu problematiku ove retke, proređene, na velikom delu svog areala kod nas isčezle i ugrožene vrste...
Veliki tetreb je proglašen za prirodnu retkost u Srbiji, a nalazi se i na "Crvenoj listi" kičmenjaka Srbije...",
(izvod iz recenzije A. Pantelića).

Knjigu možete poručiti na e-mail adresi: hunter1@ptt.rs
 

Divlja svinja
(Sus Scrofa L.)
Mr Vojimir Novaković

"Provodeći svoj radni vek u šumarstvu i lovstvu, imao sam sreću da skoro 30 godina radim u Lovno šumskom gazdinstvu Jelen, koje je bilo prepoznatljivo po lovstvu u zemlji i svetu.
Ekipa stručnjaka LŠG Jelen je svakodnevno u praksi proveravala rezultate naučnih istraživanja dobijene u Naučnom institutu "Dr Nikola Đuričić", a kasnije u naučnoj jedinici za istraživanja u lovstvu. Iz takvog načina rada proistekli su zapaženi rezultati u gazdovanju krupnom divljači, naročito jelenom i divljom svinjom...radio sam na usavršavanju metoda gazdovanja divljom svinjom u otvorenim i ograđenim lovištima...",
(iz predgovora autora).

Knjigu možete poručiti posredstvom sledećih telefona: 011/ 351-09-17; 032/ 808-198;
064/ 81-55-036, kao i na e-mail: nesalov@gmail.com
 

Čeka
in memoriam
Slobodan Pavlović
( 1943. - 2007.)

"...lovačke priče i zapisi obiluju opisom samih lovova, ali i detaljnim prikazom stanišnih uslova i divljači, s nizom lokalnih posebnosti i osobenosti, zanimljivih ne samo za nas lovce, već i sve ljubitelje prirode uopšte. S pravom se može reći da su autorovi opisi krupne divljači i njihovih trofejnih karakteristika veoma edukativni za lovce, pre svega one koji nisu imali prilike da učestvuju u lovovima na krupnu divljač, jer je to prilika da se upoznaju sa nekim plemenitim vrstama, jelenskom divljači posebno. Iskustvo autora vidljivo je u svakom detalju opisa lovačkih događaja, jer svoja viđenja i zapažanja iznosi jasno i slikovito, a svoje utiske veoma lako i upečatljivo prenosi na čitaoca, dajući utisak i stvarajući osećaj kao da je i sam čitalac isto to doživeo...", (izvod iz recenzije A. Pantelića).

"U carstvo gljiva nije pametno ulaziti na mala vrata. Brojne opasnosti vrebaju svakoga ko se upusti u sakupljanje gljiva bez prethodne pripreme. O tome svedoče brojna trovanja, uz ironičan podatak, da se kod nas ova namirnica koristi najmanje u Evropi."

Pažnju stručne javnosti knjiga je privukla nakon što je krajem 2009. godine prof. dr David L. Hawksworth napisao prikaz knjige, koji je objavljen u 110 broju časopisa Mycotaxon (str. 6 i 7).

"Bezazlen izgled nekih vrsta gljiva, može biti pozivnica za pakao. Za početnika je najvažnije da bude siguran u to šta nikako ne sme da konzumira."

Gljive Srbije, za sve koji shvataju vrednost sistemskog obučavanja u odnosu na samoukost, skloni su avanturi i spremni da uče o carstvu koje zauzima posebno mesto u lancu života.

Gljive Srbije
i zapadnog Balkana
Branislav Uzelac

Enciklopedija sadrži kompletan opis i fotografije 1205 vrsta gljiva, varijeteta i formi. Dodatno je predstavljeno još nekoliko stotina gljiva kroz kraće komentare.

Opisan je veliki broj retkih gljiva (Agaricus decoratus, Agaricus altipes, Amanita velosa, Boletus junquileus, Hygrocybe calyptriformis, Macrolepiota puellaris), kao i neke do skoro nepoznate vrste, determinisane u poslednjih nekoliko godina (Leccinum albostipitatum, Xerocomus bubalinus, Xerocomus persicolor).

Opis
svake vrste sadrži: morfologiju (osnovne podatke o dimenzijama, obliku, boji i konzistenciji plodnog tela), mikroskopiju (oblik i dimenzije spora, boju spora u masi, cistide), podatke o kontekstu (boja i promena boje mesa, konzistenciju, miris i ukus), hemijske reakcije (ukoliko su značajne za determinaciju), podatke o staništu (frekventnost pojavljivanja), podatke o upotrebljivosti (jestiva, nejestiva, otrovna, smrtno otrovna), komentare o ekologiji, sličnim vrstama i drugom.

O kvalitetu ovog kapitalnog dela govori činjenica da ih u svojim bibliotekama imaju renomirane svetske i domaće institucije: Univerzitet Harvard (SAD), Univerzitet u Cukubi (Japan), Univerzitet u Gotenborgu (Švedska), Nacionalni prirodnjački muzej u Pragu (Češka), Prirodnjački muzej iz Bratislave (Slovačka), Institut za šumarstvo iz Soluna (Grčka), Kraljevska botanička bašta u Edinburgu (Velika Britanija), Britansko mikološko društvo, Ministarstvo poljoprivrede Kanade,
Klinika za toksikologiju VMA (Srbija), Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU).

Autor knjige je Branislav Uzelac. Autor većine fotografija je Goran Milošević. Predgovor je napisala prof. dr Anne Pringle sa Harvarda.
Recenzenti su prof. dr Milan Matavulj sa biološkog instituta Univerziteta u Novom Sadu i prof. dr Branislav Ranković sa Instituta za biologiju i ekologiju Univerziteta u Kragujevcu. Više informacija na
www.gljivari.org.rs

Tehnički podaci o knjizi:
Format: 210x300 mm, 464 kolorne stranice sa oko 1265 ilustracija i fotografija.

Knjigu možete poručiti posredstvom telefona: 063/ 84-22-019, kao i na e-mail:info@gljivari.org.rs

 

Kad u lov pođem...
priručnik za siguran lov
in memoriam
Dragan Vasović
( 1955. - 2005.)

"...knjiga sa ovako ozbiljnom problematikom počinje pesmom... pored deset zapovesti za bezbedno rukovanje oružjem, koje su plod dugogodišnjeg iskustva i praktičnih saznanja ljudi koji se bave oružjem, u knjizi su dati i podaci koji su korisni da bi lovci mogli da prepoznaju svoje oružje na pravi način i da se prema njemu ponašaju shodno svim pravilima bezbednosti koja proizilaze iz datih tehničkih karakteristika...", (iz uvoda autora).

"...preporučujem ovu knjigu svim starijim lovcima -da se podsete, lovcima početnicima -da usvoje pravila i lovačkim organizacijama...", (iz predgovora A. Ćeranića).

 

RASPRODATO !

Ocenjivanje lovačkih trofeja Veljko Varićak

"...godinama sam se spremao da napišem još jednu knjigu o ocenjivanju rogovlja, rogova, kljova, lobanja i krzna divljači, prema formulama CIC, koja bi bila nešto posebno. Kada danas bacim pogled na pređeni put na području ocenjivanja, vidim da se time bavim već 51. godinu, od kojih 41. godinu na međunarodnom području...nakupio sam iskustva...sarađivao sa celim nizom najpoznatijih stručnjaka iz tog područja i to iz celog sveta...Odlučno sam bio protiv svake promene postojećih obrazaca CIC, jer bismo time izgubili mogućnost upoređivanja sa oko 20.000 do sada već službeno ocenjenih rogova, kljova, lobanja i krzna, počevši od lovačke izložbe u Berlinu 1937. godine. Srpsko izdanje knjige je već na petom evropskom jeziku, što je za mene kao autora svakako veliko priznanje...", poruka je autora knjige.

Knjigu možete poručiti posredstvom telefona: 011/ 3442-467,
kao i na e-mail:office@lss.rs
 

Lovna divljač Srbije
in memoriam
Slobodan Pavlović
( 1943. - 2007.)

Ova interesantna knjiga treba da posluži svim lovcima, naročito novajlijama, u saznanjima o lovnoj divljači Srbije, njenoj biologiji, morfologiji, staništima, osobinama, s obiljem podataka o tome kako se love, gde, kada, kojim oružjem i kakvom municijom. Poruka da lovstvo nije samo lov i odstrel, prisutna je u svim tekstovima ove knjige.

"Često odlazim u lov i ne mašim se oružja. Posmatram divljač, proučavam je i uživam boraveći u prirodi. Taj osećaj snažniji je od onog kada se nišani i puca." Ova autorova rečenica ostaje kao zavet, koji mladi lovci treba da usvoje i uvek imaju na umu. (autor S.Pavlović).

 

Srpski Mauser
Branko Bogdanović

"...scena iz kultnog filma "The Deer Hunter", govori o popularnosti "srpskog mauzera" širom sveta...u lovu, u brdima iznad Pittsburgh-a, hitac je ispaljen iz omiljenog karabina, mauzera "Zastava" M 70...
... oružje Mauzerovog sistema je znatno doprinelo pobedama srpske vojske u oba Balkanska i u Prvom svetskom ratu....zbog proverenih kvaliteta, ovo oružje je postalo omiljeno u zemlji... iz vojničkih pušaka Mauzer, nastaje generacija lovačkih karabina, koji uz vojno oružje postaju jedan od najunosnijih izvoznih poslova zemlje... za istorijat oružja sistema Mauzer, nerazlučivo je vezan istorijat domaće vojne industrije...zbog značaja za srpsku vojnu istoriju i vojnu industriju, ovaj sistem pušaka zaslužio je da mu se posveti posebna knjiga...",
poruka je autora knjige.

Knjigu možete poručiti posredstvom telefona: 011/ 2513-336,
kao i na e-mail: kelkom@eunet.rs
 
© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442-467 
fax: (011) 3442-477