,mn
IstorijatclanicePravna regulativaKako postati lovacLovna evidencijaSaopstenjaLovni turizamLovacka stampaLiteraturaFilmska produkcijaLovacka opremaLov u umetnosti

Lovački savez Srbije

Predsednici saveza

HOME > LINKOVI > KONTAKT >


LSS je član CIC


LSS je član FACE

© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442-467 
fax: (011) 3442-477

Kralj_Milan_Obrenovic
Prvi počasni predsednik Saveza lovačkih udruženja Kraljevine Srbije je Kralj Milan Obrenović.

Prvi predsednik Saveza lovačkih udruženja Kraljevine Srbije je Ljubomir Lešjanin, major, ađutant Dvora, u periodu 1896-1901.
Sekretar Saveza je Vlada Spasojević.

Godine 1901. za predsednika Saveza lovačkih udruženja u Kraljevini Srbiji izabran je đeneral i komandant aktivne vojske Mihajlo Srećković.
Sekretar je Vlada Spasojević.
U istom mandatu potpredsednik Saveza je Nikola Jovanović, načelnik I klase Ministarstva finansija u penziji.
Godine 1902. za potpredsednika Saveza izabran je Dimitrije Nikolić.

Posle smrti đenerala Mihajla Srećkovića 1907/1908. godine, za predsednika Uprave Saveza izabran je Miloš Vasić, tada pukovnik, kasnije đeneral i ministar vojske i mornarice.
Potpredsednik Saveza je Žika Rafajlović.
Sekretar Saveza je Pavle Švabić.

Za vreme Balkanskih ratova kao i Prvog svetskog rata, rad Saveza prestaje i nije postojao gotovo 8 godina

Radi obnavljanja rada Saveza, 1920. godine je produžen mandat staroj upravi Saveza u sastavu Vasić, Rafajlović, Švabić.

Dr. Milan M. Stojadinović, ekonomski stručnjak, kasnije Predsednik vlade Kraljevine SHS, postaje predsednik Središne uprave Saveza lovačkih udruženja u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.

Godine 1926. formira se novi Savez Srbije na čelu sa predsednikom dr Milenkom Stojićem, advokatom.

Godine 1927. ponovo je izabrana stara uprava Saveza sa Milošem Vasićem kao predsednikom.

Godine 1928. za predsednika je izabran Miodrag Stamenković, generalni direktor Ministarstva šuma i rudnika. Potpredsednik je M. Stojić.
Sekretar je Živojin Karakašević, a godinu dana kasnije Milosav Stekić.

Godine 1929. za predsednika je izabran dr. Milenko Stojić.
Potpredsednik je Božidar Protić.
Sekretar je Danilo Milanović, učitelj.


Godine 1939. Savez prestaje da radi i lovačke aktivnosti zamiru pred Drugim svetskim ratom


Godine 1945. dolazi do obnavljanja rada Saveza Srbije. Predsednik je Lazar Milosavljević, general - lajtant.
Potpredsednici su Ljubiša Ivković i Jovan Sabovljević.
Sekretar Saveza je Milenko Šijaković.

Godine 1946. predsednik Saveza je Božidar Stamenković, viši šumarski savetnik u penziji.

Godine 1949. Savez lovačkih udruženja Srbije menja naziv u Savez lovačkih društava Srbije.
Predsednik je Dragoslav Marković, ministar građevina Narodne Republike Srbije.

Godine 1950. predsednik Saveza je Radovan Grković, ministar trgovine i snabdevanja Narodne Republike Srbije.

Godine 1955. predsednik je Aleksandar Šević, narodni poslanik, kasnije predsednik prezidijuma Narodne skupštine Srbije, koji na ovoj funkciji ostaje do 1960. godine.
Potpredsednici su Goroljub Popović i Kosta Medaković.
Sekretar je Pera Trutin.


Godine 1960. za predsednika je izabran Vojin Vuk Bajović, diplomirani pravnik, koji na toj dužnosti ostaje do 1969. godine.
Potpredsednici su Slavko Glumac i Goroljub Popović.
Sekretar je Velimir Grujić.
Godinu dana kasnije, za sekretara je izabran Bora Tomašević, koji na toj funkciji ostaje duži niz godina.
Godine 1967. za potpredsednike Saveza izabrani su Milan Rajačić, Milorad Nikšić i Mile Pocrnić.


Godine 1969. za predsednika Saveza je izabran dr. Milorad Nikšić. Milorad_Niksic

Potpredsednici Saveza su Mladen Comić, Pera Borozan i Boža Đorđević.
Godine 1977. za potpredsednike su izabrani Petar Borozan, Luka Atanacković i Slobodan Milivojević, a za sekretara Bora Tomašević.

Godine 1981. za predsednika je izabran Vojin Vuk Bajević, koji na ovoj funkciji ostaje do 1985. godine.
Sekretar Saveza je Spasoje Jaćimović.


Godine 1985. za predsednika je izabran Milutin Milošević, potpredsednik Skupštine Srbije, kasnije potpredsednik Vlade Srbije. Milutin_Milosevic
Sekretar je Boško Kuzmić.
Na istoj skupštini, Vojin Vuk Bajević, proglašava se za doživotnog počasnog predsednika Saveza.
Godine 1989. za sekretara je izabran Spasoje Jaćimović.


Godine 1994. za predsednika je izabran Radivoje Đorđević, koji na ovoj fiunkciji ostaje do 2002. godine. Radivoje_DjordjevicSekretar je Aleksandar Pantelić.

Godine 2002. za predsednika je izabran Zoran Živojinović, koji na ovoj funkciji ostaje do 2008. godine. Potpredsednik je Tomislav Radosavljević.
Sekretar je Aleksandar Pantelić. Zoran_Zivojinovic