Nacionalni park Tara

Nacionalni park Tara površine od 19.200 ha pokriva najveći deo planine Tare koja se prostire na krajnjem zapadu Srbije.
Prostor Tare predstavlja šumsko područje koje po raznovrsnosti i očuvanosti ekosistema spada u najbogatija i najvrednija šumska područja Evrope.
Među više od 1.000 biljnih vrsta počasno mesto zauzima "carica svih endemita Evrope" -Pančićeva omorika. Duboki kanjoni i očuvana vegetacija predstavljaju idealno stanište za mnoge životinjske vrste od kojih se izdvaja Pančićev skakavac koji se smatra lokalnim endemitom Tare.
Padine Tare predstavljaju povremeno ili trajno stanište za preko 100 vrsta ptica, kao što su suri orao, beloglavi sup, sivi soko, velika ušara, veliki tetreb. Na ovom području zabeleženo je i 24 vrste sisara, od kojih je 17 zaštićeno kao prirodna retkost. Posebno su atraktivni mrki medved, divokoza, srna, divlja mačka, vidra i mnoge druge.
U kanjonima Tare nalaze se mnogi tragovi praistorije, antičke, rimske i vizantijske kulture. Obnovljeni manastir Rača, nekropola stećaka u Perućcu i Rastištu, čine dragoceni deo srpske srednjovekovne baštine, a treba istaći i činjenicu da je Tara poznata i kao planinski turistički centar.

Adresa Nacionalnog parka Tara:
31250 Bajina Bašta, ul. Milenka Topalovića br. 3
kontakt telefon: 031/ 851-445 i 031/ 853-644
web site:
http://www.nptara.rs