TUTIN

Lovačko udruženje "Jelen" iz Tutina, gazduje lovištem "Vidrenjak" ukupne površine 53.540 ha, od čega lovne površine obuhvataju 46.607 ha.
Udruženje ima 274 aktivna člana.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Vidrenjak" su srna, divlja svinja, zec, fazan, poljska jarebica i jarebica kamenjarka.
Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 5 čeka na drvetu, 5 hranilišta za krupnu divljač, 5 hranilišta za sitnu divljač i 15 solišta.
Stručna služba ima upravnika lovišta -stručno lice angažovano po ugovoru i lovočuvara (III stepen stručne spreme), kojima pomaže 45 lovočuvara volontera u lovačkim sekcijama.
Lovni turizam nije razvijen.


Adresa Lovačkog udruženja "Jelen":
36230 Tutin, ul. Omladinska b.b.