VRNJAČKA BANJA

Lovačko udruženje "Vrnjačka Banja", sa sedištem u Vrnjačkoj Banji, gazduje lovištem "Vrnjačka reka" ukupne površine 13.775 ha, od čega lovne površine obuhvataju 10.445 ha.
Udruženje ima 480 aktivnih članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Vrnjačka reka" su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 5 stabilnih čeka, 4 čeke na drvetu, 22 hranilišta za srneću divljač, 130 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 28 solišta i 7 prihvatilišta za fazančiće površine 0,24 ha.
Udruženje poseduje lovački dom korisne površine 160 m2.
Stručna služba ima upravnika lovišta angažovanog po ugovoru i lovočuvara.
Lovni turizam nije razvijen.

Adresa Lovačkog udruženja "Vrnjačka Banja":
36210 Vrnjačka Banja, ul. Nemanjina br. 16
kontakt telefon: 036/ 665-091