ALEKSANDROVAC ŽUPSKI

Lovačko udruženje "Župa", sa sedištem u Aleksandrovcu Župskom gazduje lovištem "Župa" ukupne površine 35.611 ha, od čega lovne površine obuhvataju 32.920 ha.
Udruženje ima 612 aktivnih članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Župa" su divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.
Lovište u funkciji ima sledeće lovne objekte: 5 stabilnih čeka, 17 hranilišta za krupnu divljač, 200 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 15 solišta i prihvatilište za fazančiće.
Udruženje poseduje lovački dom korisne površine 50 m2 i 2 ara zemlje.
Stručna služba ima upravnika lovišta -stručno lice i 2 lovočuvara.
Lovni turizam nije razvijen.

Adresa Lovačkog udruženja "Župa":
37230 Aleksandrovac, ul. 29. novembra br. 126
kontakt telefon: 037/ 752-620