Članovi Lovačkog saveza Srbije


Površina lovišta
-Članice LSS gazduju sa 6.5 miliona ha lovne površine
-Lovačka udruženja gazduju sa približno 90% lovnih površina
-Ukupno 321 lovište
-Lovačka udruženja godišnje unesu u lovišta oko 250.000 fazanskih pilića, gajenih u 28 fazanerija, kapaciteta za gajenje 800.000 fazanskih pilića
-24 ograđena lovišta ukupne površine 55.150 ha
-Približno 250 lovačkih domova

2008


© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

Delatnost Saveza

Delatnost Saveza
-Zaštita, gajenje i održivo korišćenje divljači kao delimično obnovljivog prirodnog bogatstva
-Očuvanje prirode, unapređenje životne sredine i poboljšanje staništa divljači
-Razvoj i unapređenje lovstva
-Primena odredbi Zakona o lovstvu, međunarodnih konvencija i drugih propisa vezanih za lovstvo
-Praćenje stanja divljači u lovištima, pružanje stručnih usluga članicama (monitoring, konsalting i inženjering)
-Permanentno obrazovanje i informisanje lovaca
-Podsticanje razvoja lovne struke i nauke u lovstvu
-Organizacija stručnih savetovanja, seminara, simpozijuma
-Saradnja sa srodnim ustanovama i institucijama, primena savremenih naučnih i stručnih dostignuća i primenjena istraživanja

Površina lovišta


Članovi Saveza
- 85.000 lovaca udruženih u 227 lovačkih udruženja i lovačke saveze Vojvodine i Kosova i Metohije
- J.P. Nacionalni parkovi (Fruška gora, Tara, Kopaonik, Đerdap, Šara)
- Lovno turisticke agencije i preduzeća
- J.P. "Srbijašume "
- J.P. "Vojvodinašume"
- Druge organizacije i ustanove zainteresovane za lovstvo

Statistika


Podaci za 2007. godinu.

Ukupno lovaca 84470
Uzorak za obradu 84329
Prosečna starost lovaca 47,2 godine
Ukupno žena 278
Po grupama godina:

do 18 18 do 29 30 do 39 40 do 49 50 do 59 60 do 69 70 do 79 preko 80
23 10434 16390 19573 21462 10446 5186 745
0,03 % 12,37 % 19,44 % 23,21 % 25,45 % 12,39 % 6,15 % 0,88 %

 

Podaci za 2006. godinu.

Ukupno lovaca 85453
Uzorak za obradu 85281
Prosečna starost lovaca 47,2 godine
Ukupno žena 264
Po grupama godina:

do 18 18 do 29 30 do 39 40 do 49 50 do 59 60 do 69 70 do 79 preko 80
41 10396 16627 20061 21693 10360 5390 713
0,05 % 12,19 % 19,50 % 23,52 % 25,44 % 12,15 % 6,32 % 0,84 %

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Činjenice o LSS